DOMINANT CNC ADF0230Pro cnc universalfräs

År: 2024

X-axeln 300 mm
Z-axel 240 mm
Max. spindelhastighet 24000 rpm
Y-axel 3000 mm
CNC typ WEIHONG NK280B
Bordslängd 3200 mm

Hermle UWF 900 W

År: 1992

X-axeln 600 mm
Z-axel 420 mm
Max. spindelhastighet 4000 rpm
Y-axel 400 mm
CNC typ Heidenhain TNC 360
Bordslängd 900 mm

Correa A16

År:

X-axeln 1800 mm
Z-axel 800 mm
Max. spindelhastighet 1120 rpm
Y-axel 800 mm
CNC typ Heidenhain 320/620
Bordslängd 2000 mm

TOS FSS 80 CNC A/A3 Bra värde Låga arbetstider

År: 1989

X-axeln 3000 mm
Z-axel 850 mm
Max. spindelhastighet 2000 rpm
Y-axel 800 mm
CNC typ TNC 426 Heidenhain
Bordslängd 3000 mm

AGIE CHARMILES MIKRON MIKRON VCP 1000 DurO cnc universalfräs Het affär

År: 2005

X-axeln 1000 mm
Z-axel 500 mm
Max. spindelhastighet 10000 rpm
Y-axel 650 mm
CNC typ
Bordslängd 1300 mm

Chevalier QP-2040L

År: 2006

X-axeln 1024 mm
CNC typ Fanuc
Bordslängd 1200 mm
Y-axel 530 mm
Max. spindelhastighet 10000 rpm
Bordsbredd 510 mm

Correa A25/30

År: 1988

X-axeln 3000 mm
Z-axel 1000 mm
Bordslängd 3000 mm
Y-axel 1200 mm
CNC typ
Bordsbredd 1000 mm

Omv Parpas HS316

År:

X-axeln 1600 mm
Z-axel 800 mm
Max. spindelhastighet 4000 rpm
Y-axel 900 mm
CNC typ Heidenhain 320
Bordslängd 2600 mm

TRAK TRAK DPM 800

År: 2002

X-axeln 800 mm
Z-axel 610 mm
Max. spindelhastighet 3800 rpm
Y-axel 420 mm
CNC typ 3 axes
Bordslängd 1270 mm

Zayer 2700 x 1200 y 1000 z mm CNC

År:

X-axeln 2700 mm
Z-axel 1000 mm
Max. spindelhastighet 1800 rpm
Y-axel 1200 mm
CNC typ Heindenhain TNC 407
Bordslängd 3000 mm

ANAYAK PERFORMER 2000

År: 2007

X-axeln 2000 mm
Z-axel 1100 mm
Max. spindelhastighet 3000 rpm
Y-axel 1000 mm
CNC typ
Bordslängd 2200 mm

AVIA VMC 800 HS

År: 2004

X-axeln 800 mm
Z-axel 620 mm
Max. spindelhastighet 24000 rpm
Y-axel 540 mm
CNC typ Heidenhain iTNC 530
Bordslängd 1000 mm

Röders RFM 760/S

År: 2004

X-axeln 760 mm
Z-axel 300 mm
Max. spindelhastighet 42000 rpm
Y-axel 550 mm
CNC typ
Bordslängd 860 mm

Anayak FBZ-HV-2500

År: 1997

X-axeln 2500 mm
Z-axel 800 mm
Max. spindelhastighet 3500 rpm
Y-axel 800 mm
CNC typ HEIDENHAIN TNC 426
Bordslängd 1150 mm

Jobs JOMACH 159

År: 2005

X-axeln 18000 mm
Z-axel 1250 mm
Max. spindelhastighet 10000 rpm
Y-axel 2500 mm
CNC typ SINUMERIK 840 D
Spindel avsmalnande

CME FCM-5000

År: 1994

X-axeln 5000 mm
Z-axel 1200 mm
Max. spindelhastighet 3000 rpm
Y-axel 2000 mm
CNC typ Heidenhain TNC415
Bordslängd 5500 mm

MECOF AGILE CS 500

År: 2000

X-axeln 6000 mm
Z-axel 1700 mm
Max. spindelhastighet 20000 rpm
Y-axel 1250 mm
CNC typ HEIDENHAIN TNC 430
Bordslängd 7030 mm

Correa A25/30 Plus Bra värde

År: 1990

X-axeln 3000 mm
Z-axel 1500 mm
Max. spindelhastighet 2000 rpm
Y-axel 1200 mm
CNC typ Num 750F
Bordslängd 3500 mm

Sachman MX 1200 CNC

År: 2003

X-axeln 6000 mm
Z-axel 2000 mm
Max. spindelhastighet 4000 rpm
Y-axel 1200 mm
CNC typ CNC FIDIA
Bordslängd 8000 mm

FPT DINO CNC

År: 2003

X-axeln 2300 mm
Z-axel 1000 mm
Max. spindelhastighet 34000 rpm
Y-axel 1600 mm
CNC typ FIDIA C 20
Bordslängd 2500 mm