Exapro erbjuder vi ett brett urval av begagnade kompaktorer och vältar, nödvändiga för att uppnå optimal markkomprimering och ytbehandling i bygg- och gruvprojekt. Dessa maskiner är konstruerade för att komprimera jord, asfalt och andra material, vilket ger en stabil och jämn grund för vägar, byggnader och infrastrukturprojekt. Våra komprimatorer och vältar ligger i prisintervallet från 10.000 euro för basmodeller till 100.000 euro för avancerade högkapacitetsenheter från ledande varumärken som Caterpillar, Bomag, Dynapac och Hamm. Varje maskin har unika specifikationer som trumbredd, komprimeringskraft, driftvikt och vibrationsfrekvens, vilket säkerställer att de uppfyller dina specifika projektkrav.

Vid val av komprimator eller vält bör man beakta nyckelfaktorer som typ av material som ska komprimeras, erforderligt komprimeringsdjup och kraft, maskinens manövrerbarhet samt enkel drift och underhåll. Dessa faktorer är avgörande för att uppnå en enhetlig och grundlig komprimering, optimera projekteffektiviteten och säkerställa långsiktig hållbarhet för de konstruerade ytorna. Att investera i våra begagnade kompaktorer och vältar ger inte bara tillgång till förstklassig utrustning till avsevärt reducerade priser utan stöder också hållbara metoder genom att förlänga livscykeln för hållbara maskiner. Lita på Exapros engagemang för utmärkt kundservice och hitta den perfekta maskinen för att förbättra din bygg- och gruvverksamhet.

Utforska Exapro 

Utforska Exapro’s listor idag för att upptäcka pålitliga kompaktorer och vältar som levererar exceptionell prestanda och värde för dina behov av komprimering och ytbehandling.

Bomag BW184 AD Komprimator / vals Låga arbetstider

År: 2004

Komprimeringsvals, BOMAG BW 184 AD-2AM Tillgänglig nr 2 - Årsmodell 2004 - Vikt Kg. 13.027 - Kw.82 - Arbetstid 5.000 / 8.000 timmar

Marini 120 VS2 Komprimator / vals Låga arbetstider

År: 1994

Vägvält, MARINI 120 VS2 - Vibrerande - Arbetstimmar 3.286 Fullt funktionsduglig
Bygga en solid grund: En omfattande guide till komprimatorer och valsar

Kompaktorer och vältar är viktiga maskiner inom bygg- och gruvindustrin, nödvändiga för markkompaktering, vägbyggen och olika andra projekt som kräver stabila, kompakterade ytor. Dessa maskiner förbättrar markstabiliteten och säkerställer att strukturer och vägar byggs på en solid grund. Att förstå typer, funktioner och överväganden vid inköp av komprimatorer och vältar kan avsevärt förbättra projekteffektiviteten och resultatkvaliteten. Exapro, en ledande online-marknadsplats för begagnade industrimaskiner, erbjuder ett brett urval av komprimatorer och vältar, vilket ger företag tillgång till högkvalitativ utrustning till konkurrenskraftiga priser.

Typer av komprimatorer och valsar

Typ av komprimatorer och valsar

Kompaktorer och valsar finns i olika konfigurationer för att möta specifika behov inom bygg- och gruvindustrin. De primära typerna inkluderar:

Vältar med en enda trumma

Enkeltrumsvältar har en stor trumma framtill med pneumatiska däck baktill. Dessa maskiner är idealiska för komprimering av jord, grus och asfalt.

 • Smidiga vältar: Utformade för komprimering av granulatjord och asfalt, vilket ger en jämn yta. Lämplig för vägbyggen och ytbehandling.
 • Fotvältar: Dessa valsar är utrustade med kuddar eller "fötter" på trumman och används för komprimering av sammanhängande jordar som lera. De ger en djupare komprimering jämfört med släta valsar.

Vältar med dubbla trummor

Dubbelvalsar har två stora valsar, en framtill och en baktill, vilket ger en jämn komprimering. Dessa maskiner används ofta för asfaltkomprimering och ytbehandling.

  • Statiska valsar med dubbla trummor: Applicerar statiskt tryck för att komprimera material, idealisk för lätta till medeltunga komprimeringsuppgifter.
  • Vibrerande dubbelvalsar: Använd vibrationer för att öka komprimeringseffektiviteten, lämplig för tung komprimering av asfalt och granulerade jordar.

Pneumatiska valsar

Pneumatiska valsar, även kända som gummidrivna valsar, använder flera rader av däck för att ge knådning och komprimering. Dessa maskiner är idealiska för efterbehandling och tätning av asfaltlager.

  • Standard pneumatiska valsar: Utrustade med pneumatiska standarddäck, lämpliga för en mängd olika komprimeringsuppgifter.
  • Tunga pneumatiska vältar: Utformade för större projekt som kräver djupare och mer enhetlig packning.

Plattkompaktorer

Plattkomprimatorer, eller vibrerande plattkomprimatorer, använder en platt, tung platta för att komprimera material. Dessa maskiner är idealiska för komprimering av små områden, diken och trånga utrymmen.

  • Framåtgående plattkompaktorer: Rör sig i framåtriktad riktning och lämpar sig för mindre, trånga utrymmen.
  • Reversibla plattkomprimatorer: Kan röra sig både framåt och bakåt, vilket ger större manövrerbarhet och effektivitet för större områden.

Dikevältar

Dikesvältar, även kända som dikeskompaktorer, är konstruerade för att komprimera jord i diken och andra trånga utrymmen. Dessa maskiner är vanligtvis fjärrstyrda för operatörens säkerhet.

 • Fjärrstyrda dikesvältar: Ger exakt kontroll och säkerhet, idealisk för dikeskomprimering vid installationer av ledningsnät och rörledningar.
 • Ride-On dikesvältar: Manövreras av en sittande förare och är lämplig för större dikningsprojekt som kräver mer kraft och kontroll.

Exapro erbjuder en mängd olika komprimatorer och vältar, vilket säkerställer att företag kan hitta utrustning som uppfyller deras specifika projektbehov.

Nyckelfunktioner och specifikationer

Vid val av komprimator eller vält är det viktigt att ta hänsyn till specifika funktioner och specifikationer för att säkerställa att maskinen uppfyller dina operativa krav. Viktiga faktorer är bland annat:

Komprimeringskraft och djup

Komprimeringskraften och -djupet avgör hur effektivt maskinen kan komprimera olika typer av jord och material. Maskiner med högre komprimeringskraft är lämpliga för tätare material och behov av djupare komprimering. Exapro’s listor ger detaljerade specifikationer om komprimeringskraft och djup, vilket hjälper dig att hitta en maskin som matchar dina projektkrav.

Bredd och storlek på trumma

Trummans bredd och storlek påverkar det område som kan komprimeras i ett enda pass. Bredare trummor är idealiska för stora, öppna ytor, medan smalare trummor är bättre lämpade för trånga utrymmen. Tänk på trumbredden i förhållande till storleken på det område som ska komprimeras för att säkerställa effektiv drift.

Vibrationsfrekvens och amplitud

För vibrerande vältar är vibrationsfrekvensen och amplituden kritiska faktorer som påverkar komprimeringseffektiviteten. Justerbara vibrationsinställningar ger större flexibilitet och kontroll över olika material och komprimeringskrav.

Motoreffekt och effektivitet

Motoreffekten påverkar maskinens prestanda och förmåga att hantera olika terränger och material. Effektiva motorer ger den kraft som behövs samtidigt som bränsleförbrukningen och driftskostnaderna minimeras. Leta efter maskiner med motorer som uppfyller utsläppsnormerna och ger tillförlitlig prestanda.

Manövrerbarhet och kontroll

Manövrerbarhet och kontroll är avgörande för att säkerställa exakt och effektiv komprimering, särskilt i trånga utrymmen eller på komplexa arbetsplatser. Funktioner som ledad styrning, ergonomiska reglage och fjärrstyrning förbättrar maskinens användbarhet och effektivitet.

Hållbarhet och underhåll

Maskinens hållbarhet och dess underhållskrav är avgörande för långsiktig driftseffektivitet. Maskiner som är tillverkade av högkvalitativa material, t.ex. armerat stål, är mer motståndskraftiga mot slitage. Lättåtkomliga komponenter och servicepunkter förenklar underhållet, vilket minskar stilleståndstiden och driftskostnaderna. Exapro tillhandahåller information om begagnade maskiners skick och underhållshistorik, vilket underlättar ett välgrundat beslutsfattande.

Ledande varumärken inom komprimatorer och valsar

Reputerade varumärken och tillverkare är ofta synonyma med högre kvalitet och bättre support. Några ledande varumärken på marknaden för komprimatorer och vältar är:

  • Caterpillar: Caterpillar är kända för sina robusta och pålitliga maskiner och erbjuder ett brett utbud av kompaktorer och vältar som passar för olika bygg- och gruvapplikationer.
  • Bomag: Bomag’s maskiner är kända för sin avancerade teknik och hållbarhet, vilket gör dem till ett populärt val i branschen.
  • Dynapac: Dynapac tillhandahåller högpresterande komprimeringsutrustning som är känd för sin precision och effektivitet i krävande projekt.
  • Hamm: Hamm’s vältar kännetecknas av sin innovativa design och mångsidiga funktionalitet och erbjuder pålitlig prestanda för storskaliga operationer.
  • Wacker Neuson: Wacker Neuson erbjuder ett sortiment av komprimatorer och vältar som är kända för sin kvalitet, anpassningsbarhet och användarvänlighet.

.

Exapro har utrustning från dessa och andra välrenommerade varumärken, vilket säkerställer tillgång till pålitliga och välstödda maskiner.

Pris på begagnade kompaktorer och vältar

Kostnaden för begagnade komprimatorer och vältar varierar mycket beroende på faktorer som ålder, skick, märke och specifika egenskaper. Generellt kan priserna variera från några tusen till flera tiotusentals dollar. Till exempel kan en begagnad Caterpillar enkeltrumsvält kosta mellan 20 000 och 40 000 dollar, medan en avancerad Bomag dubbeltrumsvält kan kosta mellan 50 000 och 100 000 dollar. Exapros marknadsplats erbjuder en rad olika prissättningsalternativ, vilket ger transparens och konkurrenskraftiga erbjudanden för köpare.

Slutsats

Kompaktorer och vältar är viktiga verktyg inom bygg- och gruvindustrin och erbjuder effektiva och tillförlitliga lösningar för markkompaktering och ytbehandling. Genom att förstå de olika typerna av maskiner och de viktigaste faktorerna att tänka på vid inköp kan företag fatta välgrundade beslut som överensstämmer med deras projektbehov. Exapro erbjuder en omfattande plattform för inköp av begagnade maskiner av hög kvalitet, med detaljerade listor och konkurrenskraftiga priser. Oavsett om du behöver en vals med enkel trumma, en vals med dubbel trumma, en pneumatisk vals, en plattvält eller en dikesvält, gör Exapros omfattande lager och användarvänliga gränssnitt det enkelt att hitta rätt utrustning för dina komprimerings- och valsningsarbeten.