EV Battery Li-Ion Battery

År:

Denna linje tillverkar för närvarande prismatiska ackumulatorer med LiFePo4-katod, kapacitet 100Ah med måtten 60 x 120 x 235 mm i ett aluminiumhölje. Den maximala dagliga kvantiteten är 50 stycken/dag. Försäljningen inkluderar alla maskiner och råvaror för produktion, teknisk dokumentation för produktion av samma maskiner, idrifttagning och utbildning på installationsplatsen. I framtiden är det möjligt att: billigt öka produktionen till 100 …

Complete incinerator waste-to-energy plant

År: 2015

Förbränningsanläggning, komplett anläggning för avfall till energi Genomsnittlig produktion 25.000 ton avfall per år, beroende på det förbrända avfallets värmevärde, medan anläggningen för solidifiering och stabilisering av avfall, forskningscentret och laboratoriet kan hantera över 100.000 ton avfall per år. Förbränningen i denna anläggning, förutom elproduktionen på 3 MW, är mer inriktad på slutprodukten Cementgranulat Anläggningen kan behandla ett mycket brett …